Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
Σάββατο 17 Φεβρουαρίου 2024 Current Open Total line Over/Under
Ώρα Λίγκα Αγώνας spr. odds spr. odds curr. op. type curr. op.
19:00 ΕΛΒ1 Λωζάνη -0.75 2.08 -0.75 1.92 2.5 2.5 over 1.68 1.60
Ιβερντόν +0.75 1.72 +0.75 1.92 under 2.05 2.15
19:00 ΕΛΒ1 Σεν Γκάλεν -1 2.30 -1 1.90 3.5 3.5 over 2.30 1.98
Βίντερτουρ +1 1.60 +1 1.95 under 1.55 1.72
21:30 ΕΛΒ1 Γκρασχόπερς 0 2.02 0 1.88 2.5 2.5 over 2.05 1.75
Βασιλεία -0 1.82 -0 1.98 under 1.66 1.93
Κυριακή 18 Φεβρουαρίου 2024 Current Open Total line Over/Under
Ώρα Λίγκα Αγώνας spr. odds spr. odds curr. op. type curr. op.
15:15 ΕΛΒ1 Γιούνγκ Μπόις -1.25 1.65 -1.25 1.80 3.5 3.5 over 1.95 2.25
Λωζάν Ούκι +1.25 2.20 +1.25 2.05 under 1.73 1.57
17:30 ΕΛΒ1 Λουκέρνη 0 1.72 0 1.85 2.5 2.5 over 1.85 1.67
Ζυρίχη -0 2.08 -0 2.00 under 1.95 2.15
17:30 ΕΛΒ1 Σερβέτ -0.5 1.82 -0.5 1.85 2.5 2.5 over 1.75 1.60
Λουγκάνο +0.5 2.02 +0.5 2.00 under 2.05 2.30
Σάββατο 24 Φεβρουαρίου 2024 Current Open Total line Over/Under
Ώρα Λίγκα Αγώνας spr. odds spr. odds curr. op. type curr. op.
19:00 ΕΛΒ1 Σεν Γκάλεν -1.25 1.88 -1.25 1.88 3.5 3.5 over 2.05 1.93
Λωζάν Ούκι +1.25 1.98 +1.25 1.98 under 1.66 1.75
19:00 ΕΛΒ1 Ιβερντόν +0.25 1.80 +0.25 2.05 2.5 2.5 over 1.85 1.87
Βασιλεία -0.25 2.05 -0.25 1.80 under 1.83 1.82
21:30 ΕΛΒ1 Γκρασχόπερς 0 2.38 0 2.05 2.5 2.5 over 1.85 1.71
Λουκέρνη -0 1.55 -0 1.80 under 1.83 2.00
Κυριακή 25 Φεβρουαρίου 2024 Current Open Total line Over/Under
Ώρα Λίγκα Αγώνας spr. odds spr. odds curr. op. type curr. op.
15:15 ΕΛΒ1 Λουγκάνο 0 1.65 0 1.98 2.5 2.5 over 1.93 1.80
Ζυρίχη -0 2.20 -0 1.88 under 1.77 1.90
17:30 ΕΛΒ1 Λωζάνη -0.5 2.05 -0.5 1.95 2.5 2.5 over 1.75 1.63
Βίντερτουρ +0.5 1.80 +0.5 1.90 under 1.95 2.10
17:30 ΕΛΒ1 Γιούνγκ Μπόις -0.25 2.05 -0.25 1.82 2.5 2.5 over 1.62 1.53
Σερβέτ +0.25 1.80 +0.25 2.02 under 2.25 2.40
Σάββατο 2 Μαρτίου 2024 Current Open Total line Over/Under
Ώρα Λίγκα Αγώνας spr. odds spr. odds curr. op. type curr. op.
19:00 ΕΛΒ1 Λωζάν Ούκι 0 2.25 0 2.05 2.5 2.5 over 1.98 1.80
Γκρασχόπερς -0 1.62 -0 1.80 under 1.73 1.88
19:00 ΕΛΒ1 Σερβέτ -0.5 1.92 -0.5 2.00 2.5 2.5 over 1.67 1.60
Σεν Γκάλεν +0.5 1.92 +0.5 1.85 under 2.15 2.30
21:30 ΕΛΒ1 Βασιλεία -0.25 1.92 -0.25 1.82 2.5 2.5 over 1.95 1.85
Λωζάνη +0.25 1.92 +0.25 2.02 under 1.85 1.95
Κυριακή 3 Μαρτίου 2024 Current Open Total line Over/Under
Ώρα Λίγκα Αγώνας spr. odds spr. odds curr. op. type curr. op.
15:15 ΕΛΒ1 Λουκέρνη -0.5 1.98 -0.25 1.82 2.5 2.5 over 1.63 1.60
Λουγκάνο +0.5 1.88 +0.25 2.02 under 2.10 2.15
17:30 ΕΛΒ1 Βίντερτουρ -0.5 1.88 -0.5 1.85 2.5 2.5 over 1.65 1.65
Ιβερντόν +0.5 1.98 +0.5 2.00 under 2.20 2.20
17:30 ΕΛΒ1 Ζυρίχη 0 1.80 0 1.92 2.5 2.5 over 1.90 1.73
Γιούνγκ Μπόις -0 2.05 -0 1.92 under 1.90 2.08
Σάββατο 9 Μαρτίου 2024 Current Open Total line Over/Under
Ώρα Λίγκα Αγώνας spr. odds spr. odds curr. op. type curr. op.
19:00 ΕΛΒ1 Βίντερτουρ -0.25 1.82 -0.25 1.85 2.5 2.5 over 2.00 1.70
Γκρασχόπερς +0.25 2.02 +0.25 2.00 under 1.70 2.00
19:00 ΕΛΒ1 Ιβερντόν +0.5 2.05 +0.5 1.92 2.5 2.5 over 1.88 1.70
Ζυρίχη -0.5 1.75 -0.5 1.92 under 1.80 2.00
21:30 ΕΛΒ1 Σεν Γκάλεν -0.5 1.98 -0.5 1.98 2.5 2.5 over 1.57 1.55
Λουγκάνο +0.5 1.88 +0.5 1.88 under 2.25 2.25
Κυριακή 10 Μαρτίου 2024 Current Open Total line Over/Under
Ώρα Λίγκα Αγώνας spr. odds spr. odds curr. op. type curr. op.
15:15 ΕΛΒ1 Σερβέτ -0.75 1.92 -0.75 1.92 2.5 2.5 over 1.80 1.67
Λωζάνη +0.75 1.92 +0.75 1.92 under 2.00 2.15
17:30 ΕΛΒ1 Λωζάν Ούκι +0.5 2.30 +0.5 1.85 2.5 2.5 over 1.62 1.62
Λουκέρνη -0.5 1.60 -0.5 2.00 under 2.15 2.15
17:30 ΕΛΒ1 Γιούνγκ Μπόις -0.75 2.02 -0.75 1.92 2.5 2.5 over 1.63 1.66
Βασιλεία +0.75 1.78 +0.75 1.92 under 2.10 2.05
Σάββατο 16 Μαρτίου 2024 Current Open Total line Over/Under
Ώρα Λίγκα Αγώνας spr. odds spr. odds curr. op. type curr. op.
19:00 ΕΛΒ1 Βασιλεία -0.5 1.92 -0.5 2.00 2.5 2.5 over 1.83 1.66
Βίντερτουρ +0.5 1.92 +0.5 1.85 under 1.85 2.05
19:00 ΕΛΒ1 Γκρασχόπερς +0.25 1.98 +0.25 1.98 2.5 2.5 over 1.71 1.66
Σεν Γκάλεν -0.25 1.88 -0.25 1.88 under 2.00 2.05
21:30 ΕΛΒ1 Λουγκάνο -1 1.68 -1 1.98 2.5 2.5 over 1.49 1.53
Ιβερντόν +1 2.15 +1 1.88 under 2.40 2.30
Κυριακή 17 Μαρτίου 2024 Current Open Total line Over/Under
Ώρα Λίγκα Αγώνας spr. odds spr. odds curr. op. type curr. op.
15:15 ΕΛΒ1 Ζυρίχη -1.25 1.82 -1.25 2.05 2.5 2.5 over 1.71 1.68
Λωζάν Ούκι +1.25 2.02 +1.25 1.80 under 1.98 2.05
17:30 ΕΛΒ1 Λωζάνη +0.25 2.00 +0.25 1.82 2.5 2.5 over 1.67 1.62
Γιούνγκ Μπόις -0.25 1.85 -0.25 2.02 under 2.15 2.25
17:30 ΕΛΒ1 Λουκέρνη 0 1.90 0 2.10 2.5 2.5 over 1.65 1.70
Σερβέτ -0 1.95 -0 1.78 under 2.10 2.00
Σάββατο 30 Μαρτίου 2024 Current Open Total line Over/Under
Ώρα Λίγκα Αγώνας spr. odds spr. odds curr. op. type curr. op.
19:00 ΕΛΒ1 Λωζάν Ούκι +0.75 1.82 +0.75 1.88 2.5 2.5 over 1.73 1.53
Λουγκάνο -0.75 2.02 -0.75 1.98 under 2.08 2.40
19:00 ΕΛΒ1 Βίντερτουρ +0.5 2.05 +0.5 1.85 2.5 2.5 over 1.67 1.53
Σερβέτ -0.5 1.75 -0.5 2.00 under 2.15 2.40
21:30 ΕΛΒ1 Βασιλεία 0 1.88 +0.25 1.75 2.5 2.5 over 2.15 1.65
Ζυρίχη -0 1.98 -0.25 2.12 under 1.67 2.20
Δευτέρα 1 Απριλίου 2024 Current Open Total line Over/Under
Ώρα Λίγκα Αγώνας spr. odds spr. odds curr. op. type curr. op.
15:15 ΕΛΒ1 Ιβερντόν +1 1.65 +1 1.88 3.5 2.5 over 2.38 1.50
Γιούνγκ Μπόις -1 2.20 -1 1.98 under 1.53 2.50
17:30 ΕΛΒ1 Γκρασχόπερς 0 1.80 0 1.95 2.5 2.5 over 1.95 1.75
Λωζάνη -0 2.05 -0 1.90 under 1.85 2.05
17:30 ΕΛΒ1 Σεν Γκάλεν -0.25 1.82 -0.25 1.80 2.5 2.5 over 1.44 1.70
Λουκέρνη +0.25 2.02 +0.25 2.05 under 2.70 2.10
Τρίτη 2 Απριλίου 2024 Current Open Total line Over/Under
Ώρα Λίγκα Αγώνας spr. odds spr. odds curr. op. type curr. op.
21:30 ΕΛΒ1 Λουγκάνο -0.25 1.60 -0.25 1.80 2.5 2.5 over 1.70 1.75
Βασιλεία +0.25 2.30 +0.25 2.05 under 2.10 2.05
Τετάρτη 3 Απριλίου 2024 Current Open Total line Over/Under
Ώρα Λίγκα Αγώνας spr. odds spr. odds curr. op. type curr. op.
21:30 ΕΛΒ1 Σερβέτ -1.5 1.82 -1.5 1.88 3.5 3.5 over 2.20 2.10
Λωζάν Ούκι +1.5 2.02 +1.5 1.98 under 1.62 1.67
21:30 ΕΛΒ1 Ζυρίχη -0.75 1.95 -0.75 2.02 2.5 2.5 over 1.90 1.75
Βίντερτουρ +0.75 1.90 +0.75 1.82 under 1.85 2.00
Πέμπτη 4 Απριλίου 2024 Current Open Total line Over/Under
Ώρα Λίγκα Αγώνας spr. odds spr. odds curr. op. type curr. op.
21:30 ΕΛΒ1 Λωζάνη 0 1.88 0 1.90 2.5 2.5 over 1.62 1.60
Σεν Γκάλεν -0 1.98 -0 1.95 under 2.25 2.30
21:30 ΕΛΒ1 Λουκέρνη -1.25 2.05 -1.25 1.95 3.5 3.5 over 2.38 2.20
Ιβερντόν +1.25 1.80 +1.25 1.90 under 1.53 1.62
21:30 ΕΛΒ1 Γιούνγκ Μπόις -1 1.82 -1 1.88 2.5 2.5 over 1.67 1.62
Γκρασχόπερς +1 2.02 +1 1.98 under 2.15 2.25
Σάββατο 6 Απριλίου 2024 Current Open Total line Over/Under
Ώρα Λίγκα Αγώνας spr. odds spr. odds curr. op. type curr. op.
19:00 ΕΛΒ1 Λωζάν Ούκι +0.5 1.80 +0.5 1.82 2.5 2.5 over 1.75 1.80
Βασιλεία -0.5 2.05 -0.5 2.02 under 2.05 2.00
19:00 ΕΛΒ1 Βίντερτουρ +0.25 1.80 +0.25 1.92 2.5 2.5 over 1.90 1.70
Λουγκάνο -0.25 2.05 -0.25 1.92 under 1.90 2.10
21:30 ΕΛΒ1 Σερβέτ -0.5 1.92 -0.5 1.90 2.5 2.5 over 1.95 1.90
Ζυρίχη +0.5 1.92 +0.5 1.95 under 1.85 1.90
Κυριακή 7 Απριλίου 2024 Current Open Total line Over/Under
Ώρα Λίγκα Αγώνας spr. odds spr. odds curr. op. type curr. op.
15:15 ΕΛΒ1 Λουκέρνη -0.5 1.95 -0.5 2.02 2.5 2.5 over 1.62 1.62
Λωζάνη +0.5 1.90 +0.5 1.82 under 2.25 2.25
17:30 ΕΛΒ1 Σεν Γκάλεν 0 1.75 0 1.82 2.5 2.5 over 1.44 1.50
Γιούνγκ Μπόις -0 2.05 -0 2.02 under 2.70 2.50
17:30 ΕΛΒ1 Ιβερντόν 0 2.00 0 1.98 2.5 2.5 over 1.90 1.85
Γκρασχόπερς -0 1.85 -0 1.88 under 1.90 1.95
Σάββατο 13 Απριλίου 2024 Current Open Total line Over/Under
Ώρα Λίγκα Αγώνας spr. odds spr. odds curr. op. type curr. op.
19:00 ΕΛΒ1 Γκρασχόπερς +0.25 2.05 +0.25 2.02 2.5 2.5 over 1.95 1.75
Λουγκάνο -0.25 1.75 -0.25 1.82 under 1.85 2.05
19:00 ΕΛΒ1 Λωζάνη 0 1.68 0 1.80 2.5 2.5 over 1.85 1.85
Ζυρίχη -0 2.15 -0 2.05 under 1.95 1.95
21:30 ΕΛΒ1 Σεν Γκάλεν -1.25 1.85 -1.25 1.92 3.5 2.5 over 2.00 1.40
Ιβερντόν +1.25 2.00 +1.25 1.92 under 1.73 2.88
Κυριακή 14 Απριλίου 2024 Current Open Total line Over/Under
Ώρα Λίγκα Αγώνας spr. odds spr. odds curr. op. type curr. op.
15:15 ΕΛΒ1 Βασιλεία +0.25 2.02 +0.25 2.02 2.5 2.5 over 1.75 1.75
Σερβέτ -0.25 1.82 -0.25 1.82 under 2.05 2.05
17:30 ΕΛΒ1 Λωζάν Ούκι +0.25 2.10 +0.25 1.98 2.5 2.5 over 1.70 1.70
Βίντερτουρ -0.25 1.70 -0.25 1.88 under 2.10 2.10
17:30 ΕΛΒ1 Γιούνγκ Μπόις -0.75 1.95 -0.75 2.02 3.5 2.5 over 2.10 1.48
Λουκέρνη +0.75 1.90 +0.75 1.82 under 1.67 2.60
Σάββατο 20 Απριλίου 2024 Current Open Total line Over/Under
Ώρα Λίγκα Αγώνας spr. odds spr. odds curr. op. type curr. op.
19:00 ΕΛΒ1 Σερβέτ -1 1.62 -1 1.85 2.5 2.5 over 1.60 1.62
Γκρασχόπερς +1 2.25 +1 2.00 under 2.25 2.20
19:00 ΕΛΒ1 Ιβερντόν -0.25 1.68 -0.25 1.88 2.5 2.5 over 1.73 1.67
Λωζάν Ούκι +0.25 2.15 +0.25 1.98 under 2.08 2.15
21:30 ΕΛΒ1 Λουγκάνο -0.5 1.92 -0.5 2.05 2.5 2.5 over 1.65 1.67
Λωζάνη +0.5 1.92 +0.5 1.80 under 2.20 2.15
Κυριακή 21 Απριλίου 2024 Current Open Total line Over/Under
Ώρα Λίγκα Αγώνας spr. odds spr. odds curr. op. type curr. op.
17:30 ΕΛΒ1 Λουκέρνη -0.5 2.25 -0.5 1.98 2.5 2.5 over 1.57 1.62
Βασιλεία +0.5 1.62 +0.5 1.88 under 2.30 2.20
17:30 ΕΛΒ1 Βίντερτουρ +0.5 1.68 +0.5 1.82 2.5 2.5 over 1.57 1.57
Γιούνγκ Μπόις -0.5 2.15 -0.5 2.02 under 2.35 2.35
17:30 ΕΛΒ1 Ζυρίχη -0.25 2.00 -0.25 2.02 2.5 2.5 over 1.60 1.68
Σεν Γκάλεν +0.25 1.85 +0.25 1.82 under 2.25 2.10
Σάββατο 4 Μαΐου 2024 Current Open Total line Over/Under
Ώρα Λίγκα Αγώνας spr. odds spr. odds curr. op. type curr. op.
19:00 ΕΛΒ1 Σερβέτ -1 1.72 -1 1.88 2.5 2.5 over 1.53 1.65
Βίντερτουρ +1 2.08 +1 1.98 under 2.40 2.20
19:00 ΕΛΒ1 Γκρασχόπερς -0.75 1.98 -0.5 1.80 2.5 2.5 over 1.80 1.75
Λωζάν Ούκι +0.75 1.88 +0.5 2.05 under 2.00 2.05
21:30 ΕΛΒ1 Λουγκάνο -0.25 2.08 -0.25 1.85 2.5 2.5 over 1.48 1.60
Σεν Γκάλεν +0.25 1.72 +0.25 2.00 under 2.60 2.30
Κυριακή 5 Μαΐου 2024 Current Open Total line Over/Under
Ώρα Λίγκα Αγώνας spr. odds spr. odds curr. op. type curr. op.
15:15 ΕΛΒ1 Βασιλεία -0.25 1.90 -0.25 1.92 2.5 2.5 over 1.53 1.85
Λουκέρνη +0.25 1.95 +0.25 1.92 under 2.40 1.95
17:30 ΕΛΒ1 Ζυρίχη 0 1.88 0 1.98 2.5 2.5 over 1.70 1.75
Γιούνγκ Μπόις -0 1.98 -0 1.88 under 2.10 2.05
17:30 ΕΛΒ1 Ιβερντόν +0.25 1.92 +0.25 2.00 2.5 2.5 over 1.90 1.65
Λωζάνη -0.25 1.92 -0.25 1.85 under 1.90 2.20
Παρασκευή 10 Μαΐου 2024 Current Open Total line Over/Under
Ώρα Λίγκα Αγώνας spr. odds spr. odds curr. op. type curr. op.
21:30 ΕΛΒ1 Λωζάνη -0.25 1.98 -0.25 1.92 2.5 2.5 over 1.80 1.73
Βασιλεία +0.25 1.88 +0.25 1.92 under 2.00 2.08
21:30 ΕΛΒ1 Λουκέρνη -0.75 2.15 -0.75 2.00 2.5 2.5 over 1.62 1.60
Γκρασχόπερς +0.75 1.68 +0.75 1.85 under 2.25 2.30
Σάββατο 11 Μαΐου 2024 Current Open Total line Over/Under
Ώρα Λίγκα Αγώνας spr. odds spr. odds curr. op. type curr. op.
21:30 ΕΛΒ1 Γιούνγκ Μπόις -0.5 1.98 -0.5 2.00 2.5 2.5 over 1.48 1.53
Λουγκάνο +0.5 1.88 +0.5 1.85 under 2.60 2.40
21:30 ΕΛΒ1 Λωζάν Ούκι 0 2.25 0 1.95 2.5 2.5 over 1.65 1.67
Ιβερντόν -0 1.62 -0 1.90 under 2.20 2.15
Κυριακή 12 Μαΐου 2024 Current Open Total line Over/Under
Ώρα Λίγκα Αγώνας spr. odds spr. odds curr. op. type curr. op.
15:15 ΕΛΒ1 Βίντερτουρ +0.25 1.65 +0.25 1.80 2.5 2.5 over 1.85 1.85
Ζυρίχη -0.25 2.20 -0.25 2.05 under 1.95 1.95
17:30 ΕΛΒ1 Σεν Γκάλεν 0 1.82 0 1.82 3.5 2.5 over 2.10 1.53
Σερβέτ -0 2.02 -0 2.02 under 1.67 2.40
Τρίτη 14 Μαΐου 2024 Current Open Total line Over/Under
Ώρα Λίγκα Αγώνας spr. odds spr. odds curr. op. type curr. op.
21:30 ΕΛΒ1 Βασιλεία -1 1.52 -1 1.92 2.5 2.5 over 1.40 1.62
Λωζάν Ούκι +1 2.42 +1 1.92 under 2.88 2.25
21:30 ΕΛΒ1 Γκρασχόπερς -0.5 1.78 -0.5 1.82 2.5 2.5 over 1.60 1.72
Ιβερντόν +0.5 2.02 +0.5 2.02 under 2.25 2.05
Τετάρτη 15 Μαΐου 2024 Current Open Total line Over/Under
Ώρα Λίγκα Αγώνας spr. odds spr. odds curr. op. type curr. op.
21:30 ΕΛΒ1 Ζυρίχη 0 2.02 0 2.00 2.5 2.5 over 1.80 1.85
Σερβέτ -0 1.82 -0 1.85 under 2.00 1.95
21:30 ΕΛΒ1 Λωζάνη -0.25 1.68 -0.25 1.95 2.5 2.5 over 1.48 1.57
Λουκέρνη +0.25 2.15 +0.25 1.90 under 2.60 2.35
Πέμπτη 16 Μαΐου 2024 Current Open Total line Over/Under
Ώρα Λίγκα Αγώνας spr. odds spr. odds curr. op. type curr. op.
21:30 ΕΛΒ1 Λουγκάνο -0.75 1.68 -0.75 1.88 2.5 2.5 over 1.53 1.57
Βίντερτουρ +0.75 2.15 +0.75 1.98 under 2.40 2.35
21:30 ΕΛΒ1 Γιούνγκ Μπόις -0.25 1.55 -0.25 1.92 3.5 3.5 over 1.73 1.83
Σεν Γκάλεν +0.25 2.38 +0.25 1.92 under 2.00 1.83
Σάββατο 18 Μαΐου 2024 Current Open Total line Over/Under
Ώρα Λίγκα Αγώνας spr. odds spr. odds curr. op. type curr. op.
19:00 ΕΛΒ1 Γκρασχόπερς -0.25 1.68 -0.25 2.02 2.5 2.5 over 1.67 1.80
Βασιλεία +0.25 2.15 +0.25 1.82 under 2.15 2.00
19:00 ΕΛΒ1 Λωζάν Ούκι +0.75 2.38 +0.75 1.92 2.5 2.5 over 1.44 1.67
Λωζάνη -0.75 1.55 -0.75 1.92 under 2.70 2.15
19:00 ΕΛΒ1 Ιβερντόν +0.25 1.82 +0.25 2.02 2.5 2.5 over 1.44 1.57
Λουκέρνη -0.25 2.02 -0.25 1.82 under 2.70 2.35
Δευτέρα 20 Μαΐου 2024 Current Open Total line Over/Under
Ώρα Λίγκα Αγώνας spr. odds spr. odds curr. op. type curr. op.
19:00 ΕΛΒ1 Σερβέτ -0.25 1.68 -0.25 1.85 3.5 3.5 over 2.30 2.20
Γιούνγκ Μπόις +0.25 2.15 +0.25 2.00 under 1.60 1.65
19:00 ΕΛΒ1 Βίντερτουρ +0.25 2.10 +0.25 2.02 3.5 3.5 over 1.87 2.10
Σεν Γκάλεν -0.25 1.70 -0.25 1.82 under 1.87 1.68
19:00 ΕΛΒ1 Ζυρίχη -0.25 2.05 -0.25 2.00 2.5 2.5 over 1.70 1.75
Λουγκάνο +0.25 1.80 +0.25 1.85 under 2.10 2.05
Τρίτη 21 Μαΐου 2024 Current Open Total line Over/Under
Ώρα Λίγκα Αγώνας spr. odds spr. odds curr. op. type curr. op.
21:30 ΕΛΒ1 Βασιλεία -1 1.65 -1 2.05 2.5 2.5 over 1.40 1.57
Ιβερντόν +1 2.20 +1 1.80 under 2.88 2.35
21:30 ΕΛΒ1 Λωζάνη -0.5 1.68 -0.5 1.90 2.5 2.5 over 1.44 1.67
Γκρασχόπερς +0.5 2.15 +0.5 1.95 under 2.70 2.15
21:30 ΕΛΒ1 Λουκέρνη -1.25 1.60 -1.25 1.98 2.5 2.5 over 1.25 1.40
Λωζάν Ούκι +1.25 2.30 +1.25 1.88 under 4.00 2.88
Σάββατο 25 Μαΐου 2024 Current Open Total line Over/Under
Ώρα Λίγκα Αγώνας spr. odds spr. odds curr. op. type curr. op.
21:30 ΕΛΒ1 Λουγκάνο 0 1.90 0 1.88 3.5 3.5 over 2.38 2.25
Σερβέτ -0 1.95 -0 1.98 under 1.53 1.57
21:30 ΕΛΒ1 Σεν Γκάλεν -0.25 1.82 -0.25 1.82 3.5 3.5 over 2.10 2.25
Ζυρίχη +0.25 2.02 +0.25 2.02 under 1.67 1.57
21:30 ΕΛΒ1 Γιούνγκ Μπόις -1 1.68 -1 1.82 3.5 3.5 over 1.83 1.83
Βίντερτουρ +1 2.15 +1 2.02 under 1.83 1.83
Σούπερ Λιγκ - ΕΛΒΕΤΙΑ, δείτε τις  ασιατικές αποδόσεις  για τους αγώνες που σας προσφέρει το AsianOdds.gr. Οι στήλες δείχνουν τον μέσο (μεγαλύτερο) όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2). Πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε παιχνιδιού που σας ενδιαφέρει, βλέπετε αναλυτικά τις ασιατικές αποδόσεις σε άσσο (1) και διπλό (2),  Ασιατικό Over/Under  και  Ασιατικό Handicap, που προσφέρουν οι στοιχηματικές.