Τι είναι το ασιατικό χάντικαπ;

Τι είναι το ασιατικό χάντικαπ;

To ασιατικό χάντικαπ είναι ένας τρόπος στοιχηματισμού ο οποίος στις μέρες μας αρχίζει να γίνεται όλο και πιο δημοφιλής. Το μόνο πρόβλημα όμως είναι ότι λίγοι καταλαβαίνουν ακριβώς τους όρους αυτού του τρόπου αλλά και τα οφέλη που μπορούν να έχουν.

Η διαφορά του ασιατικού χάντικαπ με το κανονικό ποντάρισμα είναι ότι η ισοπαλία εξαιρείται από τις επιλογές μας, έτσι εμείς ποντάρουμε είτε στον άσσο είτε στο διπλό. Ας τα δούμε με την σειρά λοιπόν...

Ασιατικό χάντικαπ 0:0 ή Draw No Bet

Εδώ έχουμε την επιλογή να επιλέξουμε είτε τον άσσο είτε το διπλό. Εάν το τελικό αποτέλεσμα είναι ισόπαλο τότε το ποντάρισμα μας επιστρέφεται.

Π.χ: Ομάδα 1 (2,00) – Ομάδα 2 (2,00)

Έστω ότι ποντάρουμε στην Ομάδα 1 το ποσό των €100. Εάν το μάτς έρθει άσσος τότε θα κερδίσουμε €100 * 2,00 = €200. Εάν το αποτέλεσμα είναι ισοπαλία τότε τα €100 που ποντάραμε θα επιστρέψουν σε εμάς. Εάν τώρα το αποτέλεσμα είναι νίκη για την ομάδα 2 τότε χάνουμε το ποντάρισμα μας.

Ασιατικό χάντικαπ +0,25 ή -0,25

Εδώ το παιχνίδι ξεκινάει με πλεονέκτημα 0,25 για την ομάδα που επιλέγουμε.

Π.χ: Ομάδα 1 – Ομάδα 2

Έστω ότι ποντάρουμε €100 στην Ομάδα 1 να κερδίσει με +0,25 σε απόδοση 2,50 και η ομάδα 1 κερδίσει τότε παίρνουμε κανονικά την απόδοση και πληρωνόμαστε €100*2.50=€250. Εάν τώρα το ματς λήξει ισόπαλο τότε θα πάρουμε πίσω το μίσο μας ποντάρισμα, δηλαδή €50 και τα άλλα €50 που μένουν θα πολλαπλασιαστούν επί την απόδοση. Οπόταν παίρνουμε €50 πίσω συν €50*2,50=€125. Έτσι έχουμε επιστροφές στα €175.

Εάν τώρα ποντάρουμε στο -0,25 στην ομάδα 1 θα κερδίσουμε το στοίχημα μας εάν η ομάδα 1 κερδίσει, σε περίπτωση ισοπαλίας θα χάσουμε το μίσο μας ποντάρισμα και θα πάρουμε πίσω το μισό. Εάν το ποντάρισμα είναι σε δελτίο μαζί με άλλους αγώνες και το ματς λήξει ισόπαλο τότε η απόδοση του θα είναι 0,5.

Ασιατικό χάντικαπ +0,5 ή -0,5

Το ποντάρισμα σε μια ομάδα με την επιλογή +0,5 είναι σαν να έχετε ποντάρει σε διπλή ευκαιρία. Αν η ομάδα που επιλέξατε κερδίσει ή το ματς έρθει ισόπαλο τότε κερδίζετε.

Στην επιλογή του -0,5 κερδίζετε μόνο εάν η ομάδα που έχετε επιλέξει κερδίσει. Είναι σαν να ποντάρετε σε κανονικό σημείο 1 ή 2.

Ασιατικό χάντικαπ +0,75 ή -0,75

Εάν η ομάδα που επιλέξατε να κερδίσει με +0,75 πάρει τη νίκη ή το ματς λήξει ισόπαλο τότε κερδίζετε το στοίχημα σας. Εάν τώρα η ομάδα αυτή χάσει με 1 γκολ διαφορά τότε πληρώνεστε το σημείο με απόδοση 0,5.

Π.χ: Ποντάρουμε στην Ομάδα 1 σε απόδοση 2,50 με πόσο €100 και η ομάδα μας χάσει με 1 γκολ διαφορά τότε θα πληρωθούμε €100*0,5=€50. Εάν κερδίσει ή το ματς έρθει ισόπαλο τότε θα πληρωθούμε κανονικά €100*2,50=€250.

Αν τώρα ποντάρουμε στην επιλογή -0,75 τότε για να κερδίσουμε το στοίχημα μας πρέπει η ομάδα που επιλέξαμε να κερδίσει με 2 γκολ διαφορά και πάνω. Εάν τώρα κερδίσει με 1 γκολ διαφορά πληρωνόμαστε την μισή απόδοση. Την μισή απόδοση μπορείτε να την υπολογίσετε με τον εξής τύπο: («Απόδοση που έχουμε ποντάρει»+1)/2 ή ένα άλλος τρόπος είναι: ποντάραμε π.χ €100 σε απόδοση 2,00 τότε παίρνουμε πίσω τα €50 και τα άλλα €50 πολλαπλασιάζονται με την απόδοση που έχουμε ποντάρει.

Ασιατικό χάντικαπ +1 ή -1

Εάν ποντάρουμε στην επιλογή +1 τότε κερδίζουμε το στοίχημα μας εάν η ομάδα που επιλέξαμε να κερδίσει ή το ματς να έρθει ισόπαλο. Εάν η ομάδα μας χάσει με 1 γκολ διαφορά τότε παίρνουμε πίσω το ποντάρισμα μας.

Εάν ποντάρουμε στην επιλογή -1 τότε η ομάδα που ποντάραμε πρέπει να κερδίσει με 2 γκολ διαφορά, εάν τώρα κερδίσει με 1 γκολ διαφορά παίρνουμε πίσω το ποντάρισμα μας.

Ασιατικό χάντικαπ +1,25 ή -1,25

Εάν ποντάρουμε στην επιλογή +1,25 τότε για να κερδίσουμε το στοίχημα μας πρέπει η ομάδα που επιλέξαμε να κερδίσει ή το ματς να έρθει ισόπαλο. Εάν η ομάδα χάσει με 1 γκολ διαφορά πληρωνόμαστε το μισό της απόδοσης. Π.χ ποντάραμε €100 στην ομάδα 1 με επιλογή +1,25 με απόδοση 2,00 και η ομάδα έχασε με 1 γκολ διαφορά τότε θα πάρουμε πίσω €50 και τα άλλα €50 θα πολλαπλασιαστούν με την απόδοση 2,00. Άρα θα πάρουμε €50*2,00=€100 συν τα €50 που μας επιστράφηκαν άρα €150.

Αν τώρα επιλέξαμε την επιλογή -1,25 τότε η ομάδα μας πρέπει να κερδίσει με 2 γκολ διαφορά. Αν κερδίσει με 1 γκολ διαφορά τότε παίρνουμε πίσω το μισό μας ποντάρισμα.

Ασιατικό χάντικαπ +1,5 ή -1,5

Στην επιλογή +1,5 η ομάδα που επιλέξαμε πρέπει να κερδίσει ή το ματς να έρθει ισόπαλο ή να χάσει με 1 γκολ διαφορά, τότε κερδίζουμε το στοίχημα μας.

Στην επιλογή -1,5 η ομάδα που επιλέξαμε πρέπει να κερδίσει με 2 ή περισσότερα γκολ, σε διαφορετική περίπτωση χάνουμε το στοίχημα μας.

Ασιατικό χάντικαπ +1,75 ή -1,75

Αν η ομάδα που επιλέξαμε στο +1,75 κερδίσει, το ματς έρθει ισόπαλο ή η ομάδα μας χάσει με 1 γκολ διαφορά κερδίζουμε. Εάν η ομάδα μας χάσει με 2 γκολ διαφορά τότε παίρνουμε πίσω το μισό μας ποντάρισμα.

Αν τώρα ποντάραμε στο -1,75 πρέπει η ομάδα μας να κερδίσει με 3 ή περισσότερα γκολ. Αν κερδίσει με 2 γκολ διαφορά τότε παίρμουμε το μισό μας ποντάρισμα πίσω και το άλλο μισό πολλαπλασιάζεται επί την απόδοση. Π.χ ποντάραμε €100 στην ομάδα 1 με επιλογή -1,75 με απόδοση 2,00 και η ομάδα κέρδισε 2 γκολ διαφορά τότε θα πάρουμε πίσω €50 και τα άλλα €50 θα πολλαπλασιαστούν με την απόδοση 2,00. Άρα θα πάρουμε €50*2,00=€100 συν τα €50 που μας επιστράφηκαν άρα €150.

Ασιατικό χάντικαπ +2 ή -2

Στην επιλογή +2 κερδίζουμε το στοίχημα μας εάν η ομάδα που επιλέξαμε κερίσει, έρθει ισόπαλη ή χάσει με 1 γκολ διαφορά. Εάν χάσει με 2 γκολ διαφορά τότε το ποντάρισμα μας επιστρέφεται.

Στην επιλογή -2 κερδίζουμε το στοίχημα μας εάν η ομάδα που επιλέξαμε κερδίσει με 3 ή περισσότερα γκολ. Αν κερδίσει με 2 γκολ διαφορά τότε το ποντάρισμα μας επιστρέφεται.

Μπορεί όλα τα παραπάνω για κάποιους να φαίνονται περίπλοκα, αλλά με το πέρασμα του χρόνου θα τα μάθετε πολύ εύκολα και όλα θα σας φαίνονται πολύ πιο απλά.

Διαβάστε εδώ για τα ασιατικά over/under